Forside | Meddelser | Bestyrelsen | Vedtægter | Regulativer | Vandanalyser | Takster | Flytning | Årsaflæsning
 

 


TAKSTER 2022

Anlægsbidrag, der betales ved en ejendoms tilslutning

Hovedanlægsbidrag
Forsyningsledningsbidrag
Stikledningsbidrag
Hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag betales efter enheder

Pr. boligenhed/køkken/te-køkken betales 

1 enhed

 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)

Hovedanlægsbidrag pr. enhed

kr.

3.858,00

Forsyningsledningsbidrag pr. enhed

kr.

9.544,00

Stikledningsbidrag pr. stk.

kr.

11.507,00

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter
"Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober". Indeks nulstilles hvert år
Indeks pr. 1.oktober 2019 = 102,59


Driftsbidrag

Fast årlig afgift pr.

Type 1

Qn 1,5 (haver)

kr.

1.381,00

Ejendom/bolig

Type 2

Qn 1,5

kr.

640,00

 

Type 3

Qn 6,0

kr.

1.188,00

 

Type 4

Qn 10,0

kr.

2.678,00

 

Type 5 + 6

Qn 15,0

kr.

5.991,00

         

Vandafgift pr. m3.

Vandpris

 
kr.

3,95

 

Grundvandsbeskyttelse

 
kr.

1,50

 

Vandskat

 
kr.

6,37

 

Vandafgift i alt

 
kr.

11,82

         

Byggevand pr. byggeri (enfamilieshus)

   
kr.

1.130,00

 

Gebyrer

Rykkergebyr

kr.

150,00*

Flyttegebyr

kr.

100,00

Indsendelse af Årsaflæsningskort efter sidste dato

kr.
150,00

Aflæsningsgebyr

kr.
100,00

Genåbningsgebyr

kr.
920,00
Udsendelse af ny opgørelse
kr.
90,00
 

Alle takster er ekskl. moms, undtaget er gebyr mærket med *, som er momsfri

 

 
Nr. Uttrup Vandværk A.m.b.A. - Solsiden 31 - 9400 Nørresundby - Tlf. 21 19 47 47 - Mail: nr.uttrup.vand@mail.dk